Plan o upravljanju radnim procesima u kriznim situacijama

Donošenje ovog Plana o upravljanju radnim procesima u kriznim situacijama (u daljem tekstu Plan) ima za cilj dalje praćenje situacije i preduzimanje mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja slučajeva bolesti izazvane Korona virusom (COVID-19), te podizanje i promoviranje svijesti radnika kako bi se zaraza prevenirala i sporije širila.

CILJ DONOŠENJA KRIZNOG PLANA

Donošenje ovog Plana o upravljanju radnim procesima u kriznim situacijama (u daljem tekstu Plan) ima za cilj dalje praćenje situacije i preduzimanje mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja slučajeva bolesti izazvane Korona virusom (COVID-19), te podizanje i promoviranje svijesti radnika kako bi se zaraza prevenirala i sporije širila.

I. RADNICI ŠKOLE, UČENICI I OSTALI POSJETIOCI

Smanjenje fizičkih kontakata

Svi radnici Škole  u obavezi su da smanje broj direktnih kontakata, posebno na udaljenosti manjoj od dva (2) metra.

Svi radnici Škole moraju se pridržavati mjera fizičke udaljenosti i ukoliko borave u zajedničkim prostorijama moraju poštovati mjeru razmaka od dva (2) metra.

Smanjenja sastanaka

Svi radnici Škole u obavezi su da održavaju sastanke video vezom, te pojačati telefonsku i e-mail komunikaciju. Preporučuje se sve sastanke u Školi održavati online ili, ako je to nepohodno, u zatvorenom

prostoru sa ne više od 50 osoba uz obavezno nošenje maski i poštivanje fizičke distance ne manje od 2 metra.

Sastanci članova Komisija održavaju se na način da se poštuju mjere fizičke distance i obavezno nošenje zaštitnih maski.

Nastavnička vijeća, sastanci stručnih aktiva će se održavati elektronskim putem (prema Poslovniku o radu stručnih organa JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo).

U slučaju potrebe (preporuka Kriznog štaba KS i/ili Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS), može se organizovati rad od kuće ukoliko takva mogućnost postoji.

Mjerenje temperature i praćenje pojave simptoma kod radnika

Svakodnevno kod dolaska i odlaska s posla, radnicima se beskontaktnim toplomjerom mjeri tjelesna temperatura i utvrđuje imaju li respiratornih ili drugih simptoma koji se mogu povezati sa oboljenjem COVID 19.

Kod osoba s povišenom temperaturom (37,2 C i veća), temperatura se ponovo mjeri nakon 20 min. Evidencija o vrijednostima izmjerene tjelesne temperature i evetualnom postojanju respiratornih i drugih simptoma upisuje se u zasebnu evidencijsku knjigu.

S temperaturom nije dozvoljeno raditi i svaki radnik koji tokom radnog vremena posumnja ili utvrdi da ima povišenu temperaturu ili bilo kakve respiratorne ili druge simptome bolesti obavezno se mora prijaviti direktoru/pomoćniku direktora, te nadležnom Domu zdravlja, kako bi se dobili savjeti i instrukcije.

U slučaju saznanja da je mogući prenositelj/mogući izvor infekcije, svaki radnik dužan je odmah obavijestiti direktora/pomoćnika direktora.

Mjerenje temperature i praćenje pojave simptoma kod učenika i ostalih posjetilaca

Svakodnevno se kod učenika i ostalih posjetilaca Škole se beskontaktnim toplomjerom mjeri tjelesna temperatura i utvrđuje imaju li respiratornih ili drugih simptoma koji se mogu povezati sa oboljenjem COVID 19.

Kod osoba s povišenom temperaturom (37,2 C i veća), temperatura se ponovo mjeri nakon 20 min. S temperaturom, nije dozvoljeno ući u prostorije Škole.

Učenici

Učenici su prilikom dolaska u Školu po bilo kojem razlogu (redovan nastavni proces, obavljanje praktične nastave, obezbjeđenje pedagoške dokumentacije  i ostalo), pored pridržavanja osnovnih mjera prevencije nastanka i širenja COVID 19, obavezni da ispune obrazac kojim izjavljuje da je zdrav, da nema temperaturu niti respiratorne simptome, da nije u samoizolaciji i da nije imao kontakt sa osobom koja je sumnjiva ili pozitivna na COVID 19 i da ne dolaze iz zemalja visokog rizika.

Obrasci izjava će se nalaziti na ulazu u školu, a radnici na prijavnice su dužni popunjene izjave učenika dostavljati na kraju radnog dana direktoru škole radi arhiviranja.

 Čuvanje popunjenih obrazaca izjave nije vremenski ograničeno.

Radnici

Svi radnici su prilikom dolaska u Školu, pored pridržavanja osnovnih mjera prevencije nastanka i širenja COVID 19, obavezni da ispune obrazac kojim izjavljuje da je zdrav, da nema temperaturu niti respiratorne simptome, da nije u samoizolaciji i da nije imao kontakt sa osobom koja je sumnjiva ili pozitivna na COVID 19 i  da ne dolaze iz zemalja visokog rizika.

Obrasci izjava će se nalaziti na ulazu u školu, a radnici na prijavnice su dužni popunjene izjave učenika dostavljati na kraju radnog dana direktoru škole radi arhiviranja.

 Čuvanje popunjenih obrazaca izjave nije vremenski ograničeno.

Obaveza obavještavanja u slučaju pojave simptoma zaraze korona virusom

Svi radnici Škole kao i učenici obavezni su, u slučaju pojave simptoma zaraze korona virusom (povišena temepratura/suhi kašalj), ostati kod kuće, te o tome obavijestiti nadležnu zdravstvenu ustanovu i direktora/razrednika. Na isti način dužnost svih radnika škole je postupiti i u slučaju kontakta sa oboljelom osobom od korona virusa.

Tim za dalje poduzimanje nepohodnih aktivnosti

Tim za upravljanje kriznim situacijama u JU Srednjoj školi za saobraćaj i komunikacije – Sarajevo, sa sjedištem u ul. Velešići br. 2, čine:

  1. Sejad Mujezinović (Direktor Škole);
  2. Melisa Mekić (Pomoćnik direktora);
  3. Elvedin Korora (Rukovodilac dijela nastavnog procesa praktične nastave).

Prijave u vezi sa nepoštivanjem propisanih mjera

Sve prijave u vezi sa nepoštivanjem propisanih mjera utvrđenih ovim Planom, dostavljaju se na e-mail: direktor@ssskskola.edu.ba .

Nepridržavanje mjera utvrđenih Planom

Nepridržavanje mjera utvrđenih ovim planom od strane radnika i učenika JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevu predstavlja kršenje Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti  (“Sl.novine FBiH”, broj 29/05).

II. MJERE HIGIJENE

Ulazak na Školu

Obavezuju se svi radnici, učenici i posjetioci škole da prije ulaska u ustanovu dezinfikuju obuću u dezbarijeri postavljenoj na ulazu u školu, da dezinfikuju ruke sredstvom za dezinfekciju postavljenim na ulazu u školu, uz nošenje maske za lice i održavanje fizičke distance u svim smjerovima najmanje dva (2) metra.

Higijena

Svi radnici škole su dužni pridržavati se mjere higijene izdatih od nadležnih institucija koje podrazumjeva redovno pranje ruku.

Provjetravanje, čišćenje i dezinfekcija prostora

Zajedničke prostore obavezno je provjetravati dva puta dnevno najmanje pola sata uz nadzor ulaznih vrata tamo gdje je potrebno, kako bi se spriječio ulazak osoba bez nadzora. Svi prostori koji se koriste za održavanje praktične nastave i ispita, kao i kancelarije, će se redovno provjetravati u trajanju od minimalno pola sata, a u skladu sa vremenskim prilikama. Kvake na ulaznim vratima obavezno treba dezinficirati što češće.

Najmanje jednom dnevno će se dezinficirati električni prekidači u zajedničkim prostorijama, kvake u zajedničkim prostorijama i kancelarijama, rukohvati u hodnicima, telefone u zajedničkim prostorijama i kancelarijama.

IIIPREPORUKE RADNICIMA I UČENICIMA

Svakodnevno praćenje i djelovanje u skladu sa naredbama, uputstvima i ostalim aktima nadležnih institucija i službi. U tom smislu vašoj pažnji preporučujemo sljedeće linkove: https://www.zzizfbih.ba/covid-19/ https://covid 19.fmoh.gov.bal http://fbihvlada.gov.ba/bosanski/aktuelno v2.php?akt id=8426

NAPOMENA: Ovaj Plan mijenjat će se i dopunjavati shodno preporukama i naredbama nadležnih organa.

You may also like...