Uputstvo o organizaciji i realizaciji odgojno- obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2020/2021.god. (za period od 23.10.2020. godine do 06.11.2020. godine)

Na osnovu Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine od 20.10.2020. godine te Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo broj: 67-20/2020 od 21.10.2020. godine, a u skladu sa preporukama Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Smjernicama za prevenciju i kontrolu infekcije COVID-19 u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo dostavlja Uputstvo o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2020/2021. godini za period od 23.10.2020. godine do 06.11.2020. godine, uvažavajući pri tome organizacionu autonomiju svake škole.


III SREDNJE ŠKOLE

· Učenici srednjih škola od I do IV razreda nastavu pohađaju po online modelu standardiziranom u Metodologiji realizacije online nastave do 06.11.2020. godine, uz optimalnu upotrebu audio i/ili video komunikaciju sa učenicima.
· Čas traje 30 minuta po redovnom rasporedu, škole koje rade u smjenama održavaju i u online okruženju rotaciju tih smjena.
· Praktična nastava u srednjim školama odvijat će se po online modelu. Izuzetno, ako je odvijanje praktične nastave moguće realizirati u školskim radionicama i kod poslodavaca pridržavajući se epidemioloških preporuka, uprava škole može donijeti posebnu odluku o istom.
· Sjednice stručnih organa škole kao i sastanci sa Vijećem roditelja/Vijećem učenika, roditeljski i informativni sastanci održavaju se online.

You may also like...