RAČUNOVODSTVO

Zaposlenici:

  1. Hadžić Jusuf, dipl.ecc., viši referent za plan i analizu;
  2. Zejnelagić Đulizara, ekonom.