PROPISI

USTAV

 1. USTAV KANTONA SARAJEVO

ZAKONI

 1. OKVIRNI ZAKON O SREDNJEM OBRAZOVANJU BIH – 2003
 2. ZAKON O SREDNJEM OBRAZOVANJU KS – 2017
 3. IZMJENE ZAKONA O SREDNJEM OBRAZOVANJU KS – JULI 2019
 4. ZAKON O BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA BIH – 2017
 5. ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH KS – 2015

PODZAKONSKI AKTI

 1. PEDAGOŠKI STANDARDI I NORMATIVI ZA SREDNJE OBRAZOVANJE KANTONA SARAJEVO – 2004
 2. IZMJENE I DOPUNE PEDAGOŠKIH STANDARDA I NORMATIVA ZA SREDNJE OBRAZOVANJE KANTONA SARAJEVO – 2008
 3. PRAVILNIK SA KRITERIJIMA ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KAO JAVNIM USTANOVAMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO – 2017.pdf
 4. PRAVILNIK O IZBORU, NADLEŽNOSTIMA I NAČINU RADA ŠKOLSKIH ODBORA OSNOVNIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO – 2017.pdf

PRAVILNICI

 1. Pravilnik o sadrzaju i nacinu vodjenja pedagoske dokumentacije i evidencije skracena verzija
 2. PRAVILNIK O SADRZAJU I NACINU VODJENJA DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE U SREDNJOJ SKOLI 2003;
 3. PRAVILNIK O VOĐENJU PEDAGOŠKE DOKUMNTACIJE I EVIDENCIJE U SREDNJOJ ŠKOLI I DOMU UČENIKA JANUAR 2019
 4. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VOĐENJU PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE U SREDNJOJ ŠKOLI I DOMU UČENIKA – FEBRUAR 2019
 5. Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo 2016;
 6. PRAVILNIK O OSPOSOBLJAVANJU ZA VOZAČA MOTORNIH VOZILA BIH – 2012
 7. PRAVILNIK O PRAĆENJU, VREDNOVANJU I OCJENJIVANJU UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U KANTONU SARAJEVO JUNI 2018 24-18

ODLUKE

 1. Odluka-sa-Kriterijima-za-upis-ucenika-u-SS

OBRASCI

 1. Evidencija o planu i realizaciji plana stažiranja pripravnika

ŠKOLSKI DOKUMENTI

 1. PRAVILNIK O RADU MSSS STARI
 2. IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O RADU SSSK SARAJEVO
 3. PRAVILA ŠKOLE – DECEMBAR 2018
 4. PRAVILA O KUĆNOM REDU ŠKOLE 2017
 5. KRITERIJI ZA OBAVLJANJE PRAKTIČNE NASTAVE IZVAN ŠKOLSKE RADIONICE
 6. PRAVILNIK O SUKOBU INTERESA – FEBRUAR 2019
 7. PRAVILA O RADU ŠKOLSKE BIBLIOTEKE – FEBRUAR 2019

KORISNI LINKOVI

 1. MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO
 2. http://www.skola.ba
 3. http://www.emis.edu.ba/
 4. http://www.emis.edu.ba/skola_za_saobracaj_komunikacije
 5. http://skole.hr/vijesti/skolstvo?news_hk=5364&news_id=8511#mod_news
 6. http://www.klinfo.hr/kategorija/hr/skolarci/18/dragi-ucenici-koristite-besplatno-pomocna-nastavna-sredstva-za-predmete-infomatika-i-tehnicka-kultura/9009/1/
 7. RAZNE SIMULACIJE