SREDNJA ŠKOLA ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE - SARAJEVO

Rang lista primljenih redovnih učenika u prvom upisnom roku za školsku 2019/2020. godinu

U prilogu su date rang-liste primljenih učenika na kraju prvog upisnog roka u školskoj 2019/2020. godini po zanimanjima: RangLista-ALIM-I; RangLista-AM-I; RangLista-ALAK-I; RangLista-AEL-I; RangLista-RGM-I; RangLista-VMV-I; RangLista-TDS-I; RangLista-PTT-I. Obavještavamo učenike i njihove roditelje da će upisna...

ODLUKA o izmjeni plana javnih nabavki za 2019. godinu

Ovom Odlukom se usvaja izmjena Plana javnih nabavki za 2019. godinu. Preraspodjela sredstava je neophodna zbog planirane realizacije zamjene fasadne stolarije na fiskulturnoj Sali na osnovu pokrenutog postupka javne nabavke po konkurentskom sporazumu. Sastavni...

Javni poziv za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja učenicima koji se upisuju u prvi razred srednjih stručnih škola III stepena

Na osnovu čl. 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), člana 19. Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu („Službene novine Kantona...