SREDNJA ŠKOLA ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE - SARAJEVO

Metodologija realizacije online nastave u Kantonu Sarajevo sa smjernicama za izradu digitalnog obrazovnog sadržaja i praćenje, vrednovanje i ocjenjivanja učenika/ca

Obrazovni sistemi širom svijeta, proteklih godina pod uOcajem globalnih svjetskih ekonomskih i društvenih
promjena, a posebno pod uOcajem novih tehnologija koje su obrazovanje premjesOle iz zatvorenih prostora u
virtuelni prostor koji je postao druga „realnost“, bili su izloženi velikim promjenama.

Uputstvo o organizaciji i realizaciji odgojnoobrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2020/2021. godini

Uputstvom o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim
školama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2020/2021. godini bliže se uređuju način
organizovanja i realiziranja odgojno-obrazovnog rada osnovnih i srednjih škola