Tagged: DJEČIJA NEDJELJA

Radionica na temu Dječije nedjelje 05.10.2016.

Dana 05.10.2016. godine u prostorijama naše škole, od strane profesionalaca iz Kantonalnog centra za socijalni rad Sarajevo,  realizirane su radionice  na temu:“ Promocija najboljih interesa djece bez roditeljskog staranja kroz promociju  hraniteljstva“. Saradnja sa...