Tagged: ON-LINE UPIS

Rang-lista primljenih učenika nakon drugog upisnog roka – školska 2017/2018. godina

U prilogu su date rang-liste primljenih učenika na kraju II upisnog roka u školskoj 2017/2018. godini po zanimanjima: RangLista_tehnicar-drumskog-saobracaja_II; RangLista_autolimar_II; RangLista_autolakirer_II; RangLista_rukovalac-gradevinskih-i-pretovarnih-masina_II. Obavještavamo učenike i njihove roditelje da će upisna komisija naše škole vršiti...

Rang-lista primljenih učenika nakon prvog upisnog roka – školska 2017/2018. godina

U prilogu su date rang-liste primljenih učenika na kraju I upisnog roka u školskoj 2017/2018. godini po zanimanjima: RangLista_tehnicar-ptt-saobracaja; RangLista_tehnicar-drumskog-saobracaja; RangLista_automehanicar; RangLista_autoelektricar; RangLista_vozac-motornih-vozila; RangLista_autolimar; RangLista_autolakirer; RangLista_rukovalac-gradevinskih-i-pretovarnih-masina. Obavještavamo učenike i njihove roditelje da će upisna...