Category: NPP – KURIKULUM 2022

TEHNIČAR DRUMSKOG SAOBRAĆAJA – OPĆE KURIKULUM

Opće izborno područje je zanimanje sa veoma dugom tradicijom školovanja u ovoj školi. Po okončanju školovanja, tehničari sa ovim izbornim područjem imaju mogućnost zaposlenja u transportnim preduzećima, institucijama koje se bave bezbjednošću drumskog saobraćaja,...