Uprava škole – mandatni period 2023-2027. godina:

Uprava škole – mandatni period 2023-2027. godina:

Direktorica škole: 

Mr. sci. Emilija Martinčević, dipl.ing.saob. i kom.

Kontakt podatci:

Tel: 033/561-942

Fax: 033/561-941

e-pošta: direktor@ssskskola.edu.ba

Pomoćnik direktora:

Đerzić Enisa, prof.

Kontakt podatci:

Tel: 033/561-943

Fax: 033/561-941

e-pošta: pomocnik.direktora@ssskskola.edu.ba

Pomoćnik direktora:

Sabahudin Solak, dipl.ing.saob. i kom.

Kontakt podatci:

Tel: 033/561-951

Fax: 033/561-941

e-pošta: pomocnik.direktora@ssskskola.edu.ba

Pomoćnik direktora:

Muhamed Lepir, prof.

Kontakt podatci:

Tel: 033/561-951

Fax: 033/561-941

e-pošta: pomocnik.direktora@ssskskola.edu.ba

Slične objave