Kontaktirajte nas!

Dobro došli na web-stranicu
SREDNJE ŠKOLE ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE SARAJEVO.

KONTAKT PODACI:

Naziv škole: JU SREDNJA ŠKOLA ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE SARAJEVO
Adresa: Velešići 2, 71000 Sarajevo
Tel.: 033 561 940
Fax: 033 561 941
E-pošta: ssskskola@ssskskola.edu.ba

Kontaktirajte nas putem e-pošte:

Naziv nadležnog ministarstva: MINISTARSTVO ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KANTONA SARAJEVO
Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71000 Sarajevo
Tel.: 033 562 128
E-pošta: mo@mo.ks.gov.ba
Web adresa: https://mo.ks.gov.ba

Slične objave