Tagged: ŠKOLSKI ODBOR

31. sjednica Školskog odbora – 05. mart 2020. godine

Usvajanje Zapisnika sa 27., 28., 29. i 30. sastanka školskog odbora (Izvjestilac: Direktor Škole);
Usvajanje informacije o realizaciji donesenih zaključaka i odluka sa 27., 28., 29. i 30. sastanka školskog odbora (Izvjestilac: Direktor Škole);

21. sjednica Školskog odbora – 11. juli 2019. godine

Prijedlog Odluke o verificiranju konačnih listi primljenih učenika u prvi razred, nakon prvog i drugog konkursnog roka za upis učenika u prvi razred srednjih škola sa područja Kanotna Sarajevo u školskoj 2019/2020.godini