UPRAVA ŠKOLE

UPRAVU ŠKOLE ČINE:

  1. ŠKOLSKI ODBOR
  2. DIREKTOR
  3. POMOĆNICI DIREKTORA