Category: JAVNE NABAVKE

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

U prilogu obavijesti data je Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Javna nabavka iz člana 1. ove Odluke provedena je putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda shodno članu 88. Zakona o javnim nabavkama BiH, i...