ŠKOLSKE SLUŽBE

ŠKOLU ČINE SLJEDEĆE CJELINE:

  1. UPRAVA ŠKOLE
  2. STRUČNE SLUŽBE ŠKOLE
  3. NASTAVNIČKO VIJEĆE