Category: KONKURSI

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje na upražnjene pozicije predsjednika i članova u školskim odborima srednjih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo, čija konačna imenovanja vrši Vlada Kantona Sarajevo

JAVNI KONKURSza izbor i imenovanje na upražnjene pozicije predsjednika i članova u školskim odborima srednjih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo, čija konačna imenovanja vrši Vlada Kantona Sarajevo. https://mo.ks.gov.ba/aktuelno/javnioglasi/javni-konkurs-za-izbor-i-imenovanje-na-upraznjene-pozicije-predsjednika-i-12 Text javnog konkursa.

Obavještenje o poništenju dijela javnog konkursa

Na osnovu člana 143. Zakona o srednjem obrazovanju KS („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17, 30/19 i 33/21), člana 24. stav.2 tačka e. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim...

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje na upražnjene pozicije predsjednika i članova u školskim odborima srednjih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo, čija konačna imenovanja vrši Vlada Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 144. stav (7) Zakona o srednjem obrazovanju (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 23/17, 30/19 i 33/21), Pravilnika o izboru, nadležnostima i načinu rada školskih odbora srednjih škola Kantona Sarajevo („Službene novine...

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje na upražnjene pozicije predsjednika i članova u školskim odborima srednjih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo, čija konačna imenovanja vrši Vlada Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 144. stav (7) Zakona o srednjem obrazovanju (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 23/17, 30/19 i 33/21), Pravilnika o izboru, nadležnostima i načinu rada školskih odbora srednjih škola Kantona Sarajevo („Službene novine...