Category: KONKURSI

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje na upražnjene pozicije predsjednika i članova u školskim odborima srednjih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo, čija konačna imenovanja vrši Vlada Kantona Sarajevo

JAVNI KONKURSza izbor i imenovanje na upražnjene pozicije predsjednika i članova u školskim odborima srednjih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo, čija konačna imenovanja vrši Vlada Kantona Sarajevo. https://mo.ks.gov.ba/aktuelno/javnioglasi/javni-konkurs-za-izbor-i-imenovanje-na-upraznjene-pozicije-predsjednika-i-12 Text javnog konkursa.