Category: KONKURSI

Obavještenje o poništenju dijela javnog konkursa

Na osnovu člana 143. Zakona o srednjem obrazovanju KS („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17, 30/19 i 33/21), člana 24. stav.2 tačka e. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim...

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje na upražnjene pozicije predsjednika i članova u školskim odborima srednjih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo, čija konačna imenovanja vrši Vlada Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 144. stav (7) Zakona o srednjem obrazovanju (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 23/17, 30/19 i 33/21), Pravilnika o izboru, nadležnostima i načinu rada školskih odbora srednjih škola Kantona Sarajevo („Službene novine...

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje na upražnjene pozicije predsjednika i članova u školskim odborima srednjih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo, čija konačna imenovanja vrši Vlada Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 144. stav (7) Zakona o srednjem obrazovanju (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 23/17, 30/19 i 33/21), Pravilnika o izboru, nadležnostima i načinu rada školskih odbora srednjih škola Kantona Sarajevo („Službene novine...

Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2021./2022.godini

1. Nastavnik/nastavnica stručno-teoretske grupe- PTT grupa predmeta (Upravljanje kvaliteta usluga, Praktične vježbe (Poštanske tehnologije) IV, Sigurnost poštanskog saobraćaja, Tehnologija poštanskog saobraćaja, 1 izvršilac, 8 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, počev od okončanja...