STRUČNE SLUŽBE

Stručne službe škole čine:

  1. Administrativno-tehnička služba
  2. Računovodstvo
  3. Pedagoška služba
  4. Biblioteka
  5. Tehnika