PROPISI

USTAV

 1. USTAV KANTONA SARAJEVO

ZAKONI

 1. OKVIRNI ZAKON O SREDNJEM OBRAZOVANJU BIH – 2003
 2. ZAKON O SREDNJEM OBRAZOVANJU KS – 2017
 3. IZMJENE ZAKONA O SREDNJEM OBRAZOVANJU KS – JULI 2019
 4. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SREDNJEM OBRAZOVANJU 33-21_1
 5. ZAKON O BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA BIH – 2017
 6. ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH KS – 2015
 7. ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA BiH 39/14
 8. KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA U KANTONU SARAJEVO SEPTEMBAR 2022

PODZAKONSKI AKTI – PRAVILNICI

 1. PEDAGOŠKI STANDARDI I NORMATIVI ZA SREDNJE OBRAZOVANJE KANTONA SARAJEVO – 2004
 2. IZMJENE I DOPUNE PEDAGOŠKIH STANDARDA I NORMATIVA ZA SREDNJE OBRAZOVANJE KANTONA SARAJEVO – 2008
 3. IZMJENE I DOPUNE PEDAGOŠKIH STANDARDA I NORMATIVA ZA SREDNJE OBRAZOVANJE – SEKRETARI 18.02.2021.
 4. PRAVILNIK O VOĐENJU PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE U SREDNJOJ ŠKOLI I DOMU UČENIKA JANUAR 2019
 5. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VOĐENJU PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE U SREDNJOJ ŠKOLI I DOMU UČENIKA – FEBRUAR 2019
 6. PRAVILNIK O PRAĆENJU, VREDNOVANJU I OCJENJIVANJU UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U KANTONU SARAJEVO 24/18
 7. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU POLAGANJA MATURE U GIMNAZIJI, UČITELJSKOJ, UMJETNIČKOJ, TEHNIČKOJ I SRODNOJ ŠKOLI 12/17
 8. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU POLAGANJA MATURE U GIMNAZIJI, UČITELJSKOJ, UMJETNIČKOJ, TEHNIČKOJ I SRODNOJ ŠKOLI 16/17
 9. PRAVILNIK O IZVOĐENJU FERIJALNE PRAKSE 5/18
 10. PRAVILNIK O ISHRANI UČENIKA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KANTONA SARAJEVO 2/18
 11. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I REALIZACIJI IZLETA, STUDIJSKIH POSJETA, EKSKURZIJA, KAMPOVANJA/ LOGOROVANJA, DRUŠTVENO/KORISNOG RADA, ŠKOLE U PRIRODI I DRUGIH OBLIKA ODGOJNO – OBRAZOVNOG RADA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI 4/11
 12. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I REALIZACIJI IZLETA, STUDIJSKIH POSJETA, EKSKURZIJA, KAMPOVANJA/LOGOROVANJA, DRUŠTVENO/KORISNOG RADA, ŠKOLE U PRIRODI I DRUGIH OBLIKA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI 4/16
 13. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I REALIZACIJI IZLETA, STUDIJSKIH POSJETA, EKSKURZIJA, KAMPOVANJA/ LOGOROVANJA, DRUŠTVENO/KORISNOG RADA, ŠKOLE U PRIRODI I DRUGIH OBLIKA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI 19/16
 14. PRAVILNIK O INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU 32/19
 15. PRAVILNIK O OCJENJIVANJU, NAPREDOVANJU I STICANJU STRUČNIH ZVANJA ODGAJATELJA, PROFESORA/NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, OSNOVNIM, SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA 19/04
 16. PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ODGAJATELJA, NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA 12/00
 17. PRAVILNIK O STRUČNOM USAVRŠAVANJU ODGAJATELJA, PROFESORA/NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, OSNOVNIM, SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA 19/04
 18. PRAVILNIK SA KRITERIJIMA ZA ISKAZIVANJE PRESTANKA POTREBE ZA ZAPOSLENICIMA KOJI SU DJELOMIČNO ILI POTPUNO OSTALI BEZ RADNIH ZADATAKA I POSTUPAK POPUNE UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KS 26/15
 19. PRAVILNIK S KRITERIJIMA ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KAO JAVNIM USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ KANTON SARAJEVO – JULI 2021
 20. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA S KRITERIJIMA ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KAO JAVNIM USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ KANTON SARAJEVO AVGUST 2021
 21. PRAVILNIK O IZBORU, NADLEŽNOSTIMA I NAČINU RADA ŠKOLSKIH ODBORA SREDNJIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO 42/17
 22. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZBORU, NADLEŽNOSTIMA I NAČINU RADA ŠKOLSKIH ODBORA SREDNJIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO 23/18
 23. PRAVILNIK O IZBORU, KRITERIJIMA ZA IZBOR, NADLEŽNOSTIMA I RADU DIREKTORA SREDNJIH ŠKOLA 46/18
 24. PRAVILNIK O INTERNOJ EVALUACIJI ZNANJA UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA I EKSTERNOJ PROCJENI ZNANJA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO 15/18
 25. PRAVILNIK O NEOPRAVDANOM IZOSTAJANJU S NASTAVE KS 2-20
 26. PRAVILNIK O POLAGANJU ISPITA U SREDNJIM ŠKOLAMA 29-1995
 27. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O FORMI I SADRŽAJU JAVNIH ISPRAVA U OBRAZOVANJU ODRASLIH 4-20 SA OBRASCIMA
 28. PRAVILNIK O ORGANIZOVANJU I IZVOĐENJU PRAKTIČNE NASTAVE I LABORATORIJSKOG RADA U SREDNJIM ŠKOLAMA U KANTONU SARAJEVO 3-20 SA OBRASCIMA
 29. PRAVILNIK O OSPOSOBLJAVANJU ZA VOZAČA MOTORNIH VOZILA BIH – 2012
 30. UPUTSTVO ZA UPIS UČENIKA KOJI SU DOŠLI IZ DRUGIH SREDNJIH ŠKOLA U EMIS WEB SISTEM
 31. PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA I ČUVANJA ANDRAGOŠKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE 3-2022
 32. PRAVILNIK O FORMI I SADRŽAJU JAVNIH ISPRAVA U OBRAZOVANJU ODRASLIH 3-2022
 33. PRAVILNIK O NOSTRIFIKACIJI-EKVIVALENCIJI INOSTRANIH OBRAZOVNIH ISPRAVA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI 23-21
 34. PRAVILNIK S KRITERIJIMA ZA PROGLAŠAVANJE RADNIKA ZA ČIJIM RADOM JE POTPUNO ILI DJELIMIČNO PRESTALA POTREBA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KAO JAVNIM USTANOVAMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO – FEBRUAR 2022
 35. ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI PEDAGOŠKIH STANDARDA I NORMATIVA ZA SREDNJE OBRAZOVANJE 20-22 MAJ 2022
 36. PRAVILNIK S KRITERIJIMA ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS U SREDNJIM ŠKOLAMA KAO JAVNIM USTANOVAMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO MART 12-22

ODLUKE

 1. ODLUKA-SA-KRITERIJIMA-ZA-UPIS-UCENIKA-U-SS

OBRASCI

 1. EVIDENCIJA O PLANU I REALIZACIJI PLANA STAŽIRANJA PRIPRAVNIKA
 2. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DUPLIKATA SŠ27
 3. PRIJAVA ZA UPIS U SREDNJU ŠKOLU
 4. PRIJAVA ZA POLAGANJE POPRAVNOG ISPITA SŠ15

ŠKOLSKI DOKUMENTI

 1. PRAVILA ŠKOLE – DECEMBAR 2018
 2. PRAVILA O KUĆNOM REDU ŠKOLE 2017
 3. KRITERIJI ZA OBAVLJANJE PRAKTIČNE NASTAVE IZVAN ŠKOLSKE RADIONICE
 4. PRAVILNIK O SUKOBU INTERESA – FEBRUAR 2019
 5. PRAVILA O RADU ŠKOLSKE BIBLIOTEKE – FEBRUAR 2019
 6. POSLOVNIK O RADU ŠKOLSKOG ODBORA 2018
 7. PRAVILNIK O KANCELARIJSKOM I ARHIVSKOM POSLOVANJU JU SREDNJA ŠKOLA ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE SARAJEVO 2019
 8. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KRITERIJIMA ZA STICANJE I RASPODJELU VLASTITIH PRIHODA BUDŽETSKOG KORISNIKA – JU SREDNJE ŠKOLE ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE SARAJEVO 2020
 9. PRAVILNIK O RADU JU SREDNJE ŠKOLE ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE SARAJEVO – JANUAR 2023
 10. PLAN O UPRAVLJANJU RADNIM PROCESIMA U KRIZNIM SITUACIJAMA – AVGUST 2021
 11. PLANA INTEGRITETA IZMJENE I DOPUNE 2023 – JU SSSK – FEBRUAR 2023
 12. PRAVILNIK O INTERNOM PRIJAVLJIVANJU KORUPCIJE JU SREDNJA ŠKOLA ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE SARAJEVO – DECEMBAR 2022

MEĐUNARODNA SARADNJA

 1. SPORAZUM O PARTNERSTVU – VLADIČIN HAN – SARAJEVO – FEBRUAR 2020

ODLUKE

 1. ODLUKA O ISPLATI VANREDNI 25.02.2020.
 2. ODLUKA O RADU ŠKOLE 16.03.2020. GODINE – KORONA VIRUS
 3. ODLUKA O PRERASPODJELI RADNOG VREMENA RADNIKA
 4. PLAN O UPRAVLJANJU RADNIM PROCESIMA U KRIZNIM SITUACIJAMA
 5. ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE – RAČUNARSKA OPREMA
 6. ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE – IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI
 7. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA – RAČUNARSKA OPREMA – DECEMBAR 2020
 8. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA – RADOVI NA REKONSTRUKCIJI ŠKOLSKE RADIONICE – DECEMBAR 2020
 9. ODLUKA O IZMJENI PLANA NABAVKI ZA 2021.GODINU

KORISNI LINKOVI

 1. MINISTARSTVO ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KANTONA SARAJEVO
 2. KURIKULUM – ONLINE PLATFORMA ZA KURIKULUM
 3. http://www.skola.ba
 4. http://skole.hr/vijesti/skolstvo?news_hk=5364&news_id=8511#mod_news
 5. http://www.klinfo.hr/kategorija/hr/skolarci/18/dragi-ucenici-koristite-besplatno-pomocna-nastavna-sredstva-za-predmete-infomatika-i-tehnicka-kultura/9009/1/
 6. RAZNE SIMULACIJE