PROPISI

USTAV

 1. USTAV KANTONA SARAJEVO

ZAKONI

BOSNA I HERCEGOVINA

 1. ZAKON O OSNOVAMA SIGURNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI, ‘Službeni glasnik Bosne i Hercegovine’ – broj: 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 89/17, 8/17, 9/18;
 2. OKVIRNI ZAKON O SREDNJEM OBRAZOVANJU BIH – 2003
 3. ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA BiH, ‘Službeni glasnik Bosne i Hercegovine’ – broj: 39/14, 59/22.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKONI

 1. ZAKON O RADU, ‘Službene novine Federacije BiH’ – broj: 26/16;

PRAVILNICI

 1. PRAVILNIK O KACELARIJSKOM POSLOVANJU, ‘Službene novine Federacije BiH’ – broj: 96/19;
 2. PRAVILNIK O VRSTAMA VLASTITIH JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE, ‘Službene novine Federacije BiH’ – broj: 104-22.

KANTON SARAJEVO

 1. ZAKON O UDŽBENICIMA U KANTONU SARAJEVO, ‘Službene novine Kantona Sarajevo’ – broj: 31/19, 34/20, 33/21;
 2. ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI U KANTONU SARAJEVO, ‘Službene novine Kantona Sarajevo’ – broj: 27/24
 3. ZAKON O SREDNJEM OBRAZOVANJU, ‘Službene novine Kantona Sarajevo’ – broj: 23/17, 30/19, 33/21;
 4. ZAKON O OBRAZOVANJU ODRASLIH, ‘Službene novine Kantona Sarajevo’ – broj: 40/15, 40/20;

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA SREDNJE OBRAZOAVNJE

 1. KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA U KANTONU SARAJEVO SEPTEMBAR 2022
 2. KOLEKTIVNI UGOVOR O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA U KANTONU SARAJEVO broj 28-23
 3. KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DJELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA U KANTONU SARAJEVO, ‘Službene novine Kantona Sarajevo’ – broj: 38/22, 47/22, 28/23, 31/23, 7/24;

ODLUKA ILI RJEŠENJE

 1. ODLUKA O KRITERIJIMA ZA PRIJEM UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNJIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO, ‘Službene novine Kantona Sarajevo’ – broj: 20/23, 36/23, 40/23;
 2. ODLUKU O STANDARDIMA I KRITERIJIMA ZA NOMINOVANJE/IMENOVANJE NA POZICIJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŠKOLSKIH ODBORA SREDNJIH ŠKOLA KAO JAVNIH USTANOVA, ČIJA KONAČNA IMENOVANJA VRŠI VLADA KANTONA SARAJEVO, ‘Službene novine Kantona Sarajevo’ – broj: 41/17, 14/23;
 3. ODLUKA O STANDARDIMA I NORMATIVIMA ZA REALIZACIJU PROGRAMA OBRAZOVANJA ODRASLIH, ‘Službene novine Kantona Sarajevo’ – broj: 32/16, 27/21;

PRAVILNICI

 1. PRAVILNIK O IZBORU, NADLEŽNOSTIMA I NAČINU RADA ŠKOLSKIH ODBORA SREDNJIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO, ‘Službene novine Kantona Sarajevo’ – broj: 42/17, 23/18, 13/23;
 2. PRAVILNIK SA KRITERIJIMA ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS U SREDNJIM ŠKOLAMA KAO JAVNIM USTANOVAMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO, ‘Službene novine Kantona Sarajevo’ – broj: 12/22, 22/22;
 3. PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I REALIZACIJI IZLETA, STUDIJSKIH POSJETA, EKSKURZIJA, KAMPOVANJA/LOGOROVANJA, DRUŠTVENO KORISNOG RADA, ŠKOLE U PRIRODI I DRUGIH OBLIKA ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, ‘Službene novine Kantona Sarajevo’ – broj: 15/22;
 4. PRAVILNIK S KRITERIJIMA ZA PROGLAŠAVANJE RADNIKA ZA ČIJIM RADOM JE POTPUNO ILI DJELIMIČNO PRESTALA POTREBA U OSNOVNIM I SREDNJIMA ŠKOLAMA KAO JAVNIM USTANOVAMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO, ‘Službene novine Kantona Sarajevo’ – broj: 9/22;
 5. PRAVILNIK O VOĐENJU EVIDENCIJE O NEPRIHVATLJIVIM OBLICIMA PONAŠANJA I ZAŠTITI UČENIKA, ‘Službene novine Kantona Sarajevo’ – broj: 29/19;
 6. PRAVILNIK O PRIMJENI INFORMACIONOG SISTEMA EMIS U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA U KANTONU SARAJEVO, ‘Službene novine Kantona Sarajevo’ – broj: 34/12;
 7. PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ODGAJATELJA, NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA, ‘Službene novine Kantona Sarajevo’ – broj: 12/00, 10/01, 22/04;
 8. PRAVILNIK O ISHRANI UČENIKA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KANTONA SARAJEVO, ‘Službene novine Kantona Sarajevo’ – broj: 10/24;
 9. PRAVILNIK O NOSTRIFIKACIJI/EKVIVALENCIJI INOSTRANIH OBRAZOVNIH ISPRAVA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, ‘Službene novine Kantona Sarajevo’ – broj: 23/21;
 10. PRAVILNIK O OCJENJIVANJU, NAPREDOVANJU I STICANJU STRUČNIH ZVANJA ODGAJATELJA, PROFESORA NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, OSNOVNIM, SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA, ‘Službene novine Kantona Sarajevo’ – broj: 19/04;
 11. PRAVILNIK O NEOPRAVDANOM IZOSTAJANJU S NASTAVE, ‘Službene novine Kantona Sarajevo’ – broj: 2/20, 24/20;
 12. PRAVILNIK O PRAĆENJU, VREDNOVANJU I OCJENJIVANJU UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U KANTONU SARAJEVO, ‘Službene novine Kantona Sarajevo’ – broj: 24/18, 13/20;
 13. PRAVILNIK O INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU, ‘Službene novine Kantona Sarajevo’ – broj: 32/19;
 14. PRAVILNIK O STRUČNOM USAVRŠAVANJU ODGAJATELJA, PROFESORA NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, OSNOVNIM, SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA, ‘Službene novine Kantona Sarajevo’ – broj: 19/04;
 15. PRAVILNIK O VOĐENJU PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE U SREDNJOJ ŠKOLI I DOMU UČENIKA, ‘Službene novine Kantona Sarajevo’ – broj: 4/19, 9/19, 25/21, 34/23;
 16. PRAVILNIK O ORGANIZOVANJU I IZVOĐENJU PRAKTIČNE NASTAVE I LABORATORIJSKOG RADA U SREDNJIM ŠKOLAMA U KANTONU SARAJEVO, ‘Službene novine Kantona Sarajevo’ – broj: 3/20;
 17. PRAVILNIK O POSTUPKU UTVRĐIVANJA USLOVA I O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA SREDNJIH ŠKOLA SA PODRUČJA KANTONA SARAJEVO, ‘Službene novine Kantona Sarajevo’ – broj: 18/98;
 18. PRAVILNIK O IZVOĐENJU FERIJALNE PRAKSE, ‘Službene novine Kantona Sarajevo’ – broj: 5/18;
 19. PRAVILNIK O IZBORU, KRITERIJIMA ZA IZBOR, NADLEŽNOSTIMA I RADU DIREKTORA SREDNJIH ŠKOLA, ‘Službene novine Kantona Sarajevo’ – broj: 46/18;
 20. PRAVILNIK O NAČINU PROVJERE I VERIFIKACIJE POSLODAVACA KOD KOJIH SE OBAVLJA PRAKTIČAN RAD, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA POSLODAVACA, ‘Službene novine Kantona Sarajevo’ – broj: 45/18;
 21. PRAVILNIK O NAČINU ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJU ISPITA, ‘Službene novine Kantona Sarajevo’ – broj: 24/16;
 22. PRAVILNIK O FORMI I SADRŽAJU JAVNIH ISPRAVA U OBRAZOVANJU ODRASLIH, ‘Službene novine Kantona Sarajevo’ – broj: 3/22;
 23. PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA I ČUVANJA ANDRAGOŠKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE, ‘Službene novine Kantona Sarajevo’ – broj: 3/22;
 24. PRAVILNIK O FORMIRANJU I RADU ŠKOLSKIH SAOBRAĆAJNIH PATROLA, ‘Službene novine Kantona Sarajevo’ – broj: 39/13, 9/16;
 25. PRAVILNIK O STICANJU ZVANJA VOZAČA- INSTRUKTORA MOTORNIH VOZILA, ‘Službeni glasnik Bosne i Hercegovine’ – broj: 15/07, 41/07;
 26. PRAVILNIK O OSPOSOBLJAVANJU ZA VOZAČA MOTORNIH VOZILA, ‘Službeni glasnik Bosne i Hercegovine’ – broj: 46/12, 12/18, 74/18, 16/21;
 27. PRAVILNIK O PROVOĐENJU POSLOVA IZ PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU DOBIJANJA LICENCE, ‘Službene novine Kantona Sarajevo’ – broj: 45/15, 28/22;
 28. PRAVILNIK O PROVOĐENJU POSLOVA IZ PRAVILNIKA O STJECANJU ZVANJA VOZAČA-INSTRUKTORA MOTORNIH VOZILA, ‘Službene novine Kantona Sarajevo’ – broj: 45/15, 42/17, 28/22;
 29. PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA ORGANIZIRANJA ISPITA ZA VOZAČA MOTORNIH VOZILA, ‘Službeni glasnik Bosne i Hercegovine’ – broj: 46/12;
 30. PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA PROVOĐENJA POSLOVA OSPOSOBLJAVANJA I ORGANIZOVANJA ISPITA ZA VOZAČA MOTORNOG VOZILA, ‘Službene novine Kantona Sarajevo’ – broj: 35/16, 6/17, 16/17, 30/17;
 31. PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU DOBIJANJA LICENCE, ‘Službeni glasnik Bosne i Hercegovine’ – broj: 12/07, 41/07, 13/13;
 32. PRAVILNIK O FORMIRANJU I RADU STRUČNOG ORGANA ZA NADZOR PROVEDBE PROPISA IZ OBLASTI OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA I ORGANIZOVANJA ISPITA ZA VOZAČE MOTORNIH VOZILA, ‘Službene novine Kantona Sarajevo’ – broj: 49/16;
 33. PRAVILNIK O USLOVIMA I VISINI NAKNADA U VEZI SA POSLOVIMA PROVOĐENJA PRAVILNIKA O OSPOSOBLJAVANJU ZA VOZAČA MOTORNIH VOZILA I PRAVILNIKA O NAČINU I UVJETIMA ORGANIZIRANJA ISPITA ZA VOZAČA MOTORNIH VOZILA, ‘Službene novine Kantona Sarajevo’ – broj: 39/13;
 34. PRAVILNIK O NAČINU ORGANIZOVANJA PREDAVANJA O POSLJEDICAMA KOJE PROIZILAZE IZ NEPOŠTIVANJA ILI NEPOZNAVANJA PROPISA O SIGURNOSTI SAOBRAĆAJA NA CESTAMA I NAČINU PROVJERE POZNAVANJA PROPISA O SIGURNOSTI SAOBRAĆAJA NA CESTAMA, ‘Službeni glasnik Bosne i Hercegovine’ – broj: 36/13;

STANDARD ILI KODEKS

 1. PEDAGOŠKI STANDARDI I NORMATIVI ZA SREDNJE OBRAZOVANJE, ‘Službene novine Kantona Sarajevo’ – broj: 23/04, 27/08, 45/20, 7/21, 20/22, 23/23.
 2. PEDAGOŠKI STANDARDI I NORMATIVI ZA SREDNJE OBRAZOVANJE, ‘Službene novine Kantona Sarajevo’ – broj: 10/24;

UPUTSTVO ILI METODOLOGIJA

 1. UPUTSTVO ZA OSTARIVANJE PRAVA NA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE UČENIKA, ‘Službene novine Kantona Sarajevo’ – broj: 7/22;
 2. UPUTSTVO O ZASTUPLJENOSTI NASTAVNIH SADRŽAJA IZ PSIHOLOŠKO-PEDAGOŠKE I METODIČKO-DIDAKTIČKE GRUPE NASTAVNIH PREDMETA U STUDIJSKIM PROGRAMIMA NASTAVNIČKIH USMJERENJA, ‘Službene novine Kantona Sarajevo’ – broj: 31/18.

PODZAKONSKI AKTI – PRAVILNICI

 1. PEDAGOŠKI STANDARDI I NORMATIVI ZA SREDNJE OBRAZOVANJE KANTONA SARAJEVO – 2004
 2. IZMJENE I DOPUNE PEDAGOŠKIH STANDARDA I NORMATIVA ZA SREDNJE OBRAZOVANJE KANTONA SARAJEVO – 2008
 3. IZMJENE I DOPUNE PEDAGOŠKIH STANDARDA I NORMATIVA ZA SREDNJE OBRAZOVANJE – SEKRETARI 18.02.2021.
 4. PRAVILNIK O VOĐENJU PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE U SREDNJOJ ŠKOLI I DOMU UČENIKA JANUAR 2019
 5. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VOĐENJU PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE U SREDNJOJ ŠKOLI I DOMU UČENIKA – FEBRUAR 2019
 6. PRAVILNIK O PRAĆENJU, VREDNOVANJU I OCJENJIVANJU UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U KANTONU SARAJEVO 24/18
 7. PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU POLAGANJA ZAVRŠNOG ISPITA U SREDNJIM STRUČNIM ŠKOLAMA FBiH 8-1996;
 8. PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU POLAGANJA MATURE U GIMNAZIJI, UČITELJSKOJ, UMJETNIČKOJ, TEHNIČKOJ I SRODNOJ ŠKOLI 12-2000;
 9. PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU POLAGANJA ZAVRŠNOG ISPITA U SREDNJIM STRUČNIM ŠKOLAMA 12-2000;
 10. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU POLAGANJA MATURE U GIMNAZIJI, UČITELJSKOJ, UMJETNIČKOJ, TEHNIČKOJ I SRODNOJ ŠKOLI 12/07
 11. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU POLAGANJA MATURE U GIMNAZIJI, UČITELJSKOJ, UMJETNIČKOJ, TEHNIČKOJ I SRODNOJ ŠKOLI 16/17
 12. PRAVILNIK O IZVOĐENJU FERIJALNE PRAKSE 5/18
 13. PRAVILNIK O ISHRANI UČENIKA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KANTONA SARAJEVO 2/18
 14. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I REALIZACIJI IZLETA, STUDIJSKIH POSJETA, EKSKURZIJA, KAMPOVANJA/ LOGOROVANJA, DRUŠTVENO/KORISNOG RADA, ŠKOLE U PRIRODI I DRUGIH OBLIKA ODGOJNO – OBRAZOVNOG RADA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI 4/11
 15. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I REALIZACIJI IZLETA, STUDIJSKIH POSJETA, EKSKURZIJA, KAMPOVANJA/LOGOROVANJA, DRUŠTVENO/KORISNOG RADA, ŠKOLE U PRIRODI I DRUGIH OBLIKA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI 4/16
 16. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I REALIZACIJI IZLETA, STUDIJSKIH POSJETA, EKSKURZIJA, KAMPOVANJA/ LOGOROVANJA, DRUŠTVENO/KORISNOG RADA, ŠKOLE U PRIRODI I DRUGIH OBLIKA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI 19/16
 17. PRAVILNIK O INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU 32/19
 18. PRAVILNIK O OCJENJIVANJU, NAPREDOVANJU I STICANJU STRUČNIH ZVANJA ODGAJATELJA, PROFESORA/NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, OSNOVNIM, SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA 19/04
 19. PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ODGAJATELJA, NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA 12/00
 20. PRAVILNIK O STRUČNOM USAVRŠAVANJU ODGAJATELJA, PROFESORA/NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, OSNOVNIM, SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA 19/04
 21. PRAVILNIK SA KRITERIJIMA ZA ISKAZIVANJE PRESTANKA POTREBE ZA ZAPOSLENICIMA KOJI SU DJELOMIČNO ILI POTPUNO OSTALI BEZ RADNIH ZADATAKA I POSTUPAK POPUNE UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KS 26/15
 22. PRAVILNIK S KRITERIJIMA ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KAO JAVNIM USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ KANTON SARAJEVO – JULI 2021
 23. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA S KRITERIJIMA ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KAO JAVNIM USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ KANTON SARAJEVO AVGUST 2021
 24. PRAVILNIK O IZBORU, NADLEŽNOSTIMA I NAČINU RADA ŠKOLSKIH ODBORA SREDNJIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO 42/17
 25. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZBORU, NADLEŽNOSTIMA I NAČINU RADA ŠKOLSKIH ODBORA SREDNJIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO 23/18
 26. PRAVILNIK O IZBORU, KRITERIJIMA ZA IZBOR, NADLEŽNOSTIMA I RADU DIREKTORA SREDNJIH ŠKOLA 46/18
 27. PRAVILNIK O INTERNOJ EVALUACIJI ZNANJA UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA I EKSTERNOJ PROCJENI ZNANJA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO 15/18
 28. PRAVILNIK O NEOPRAVDANOM IZOSTAJANJU S NASTAVE KS 2-20
 29. PRAVILNIK O POLAGANJU ISPITA U SREDNJIM ŠKOLAMA 29-1995
 30. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O FORMI I SADRŽAJU JAVNIH ISPRAVA U OBRAZOVANJU ODRASLIH 4-20 SA OBRASCIMA
 31. PRAVILNIK O ORGANIZOVANJU I IZVOĐENJU PRAKTIČNE NASTAVE I LABORATORIJSKOG RADA U SREDNJIM ŠKOLAMA U KANTONU SARAJEVO 3-20 SA OBRASCIMA
 32. PRAVILNIK O OSPOSOBLJAVANJU ZA VOZAČA MOTORNIH VOZILA BIH – 2012
 33. UPUTSTVO ZA UPIS UČENIKA KOJI SU DOŠLI IZ DRUGIH SREDNJIH ŠKOLA U EMIS WEB SISTEM
 34. PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA I ČUVANJA ANDRAGOŠKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE 3-2022
 35. PRAVILNIK O FORMI I SADRŽAJU JAVNIH ISPRAVA U OBRAZOVANJU ODRASLIH 3-2022
 36. PRAVILNIK O NOSTRIFIKACIJI-EKVIVALENCIJI INOSTRANIH OBRAZOVNIH ISPRAVA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI 23-21
 37. PRAVILNIK S KRITERIJIMA ZA PROGLAŠAVANJE RADNIKA ZA ČIJIM RADOM JE POTPUNO ILI DJELIMIČNO PRESTALA POTREBA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KAO JAVNIM USTANOVAMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO – FEBRUAR 2022
 38. ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI PEDAGOŠKIH STANDARDA I NORMATIVA ZA SREDNJE OBRAZOVANJE 20-22 MAJ 2022
 39. PRAVILNIK S KRITERIJIMA ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS U SREDNJIM ŠKOLAMA KAO JAVNIM USTANOVAMA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO MART 12-22

OBRASCI

 1. EVIDENCIJA O PLANU I REALIZACIJI PLANA STAŽIRANJA PRIPRAVNIKA
 2. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DUPLIKATA SŠ27
 3. PRIJAVA ZA UPIS U SREDNJU ŠKOLU
 4. PRIJAVA ZA POLAGANJE POPRAVNOG ISPITA SŠ15

ŠKOLSKI DOKUMENTI

 1. PRAVILA ŠKOLE – DECEMBAR 2018
 2. PRAVILA O KUĆNOM REDU ŠKOLE 2017
 3. KRITERIJI ZA OBAVLJANJE PRAKTIČNE NASTAVE IZVAN ŠKOLSKE RADIONICE
 4. PRAVILNIK O SUKOBU INTERESA – DECEMBAR 2023
 5. PRAVILA O RADU ŠKOLSKE BIBLIOTEKE – FEBRUAR 2019
 6. POSLOVNIK O RADU ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE SREDNJA ŠKOLA ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE SARAJEVO – JUNI 2024;
 7. PRAVILNIK O KANCELARIJSKOM I ARHIVSKOM POSLOVANJU JU SREDNJA ŠKOLA ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE SARAJEVO 2019
 8. PRAVILNIK O RADU UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA PLAĆAMA, NAKNADAMA I DRUGIM MATERIJALNIM PRAVIMA JAVNE USTANOVE SREDNJE ŠKOLE ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE SARAJEVO – MAJ 2024;
 9. POSLOVNIK O RADU STRUČNIH ORGANA JU SREDNJE ŠKOLE ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE
 10. PLAN O UPRAVLJANJU RADNIM PROCESIMA U KRIZNIM SITUACIJAMA – AVGUST 2021
 11. PLAN INTEGRITETA IZMJENE I DOPUNE 2023 – JU SSSK – FEBRUAR 2023
 12. PRAVILNIK O INTERNOM PRIJAVLJIVANJU KORUPCIJE JU SREDNJA ŠKOLA ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE SARAJEVO – DECEMBAR 2022
 13. PRAVILNIK O VLASTITIM JAVNIM PRIHODIMA – JANUAR 2024

MEĐUNARODNA SARADNJA

 1. SPORAZUM O PARTNERSTVU – VLADIČIN HAN – SARAJEVO – FEBRUAR 2020

ODLUKE

 1. ODLUKA O ISPLATI VANREDNI 25.02.2020.
 2. ODLUKA O RADU ŠKOLE 16.03.2020. GODINE – KORONA VIRUS
 3. ODLUKA O PRERASPODJELI RADNOG VREMENA RADNIKA
 4. PLAN O UPRAVLJANJU RADNIM PROCESIMA U KRIZNIM SITUACIJAMA
 5. ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE – RAČUNARSKA OPREMA
 6. ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE – IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI
 7. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA – RAČUNARSKA OPREMA – DECEMBAR 2020
 8. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA – RADOVI NA REKONSTRUKCIJI ŠKOLSKE RADIONICE – DECEMBAR 2020
 9. ODLUKA O IZMJENI PLANA NABAVKI ZA 2021.GODINU

KORISNI LINKOVI

 1. MINISTARSTVO ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KANTONA SARAJEVO
 2. KURIKULUM – ONLINE PLATFORMA ZA KURIKULUM
 3. http://www.skola.ba
 4. http://skole.hr/vijesti/skolstvo?news_hk=5364&news_id=8511#mod_news
 5. http://www.klinfo.hr/kategorija/hr/skolarci/18/dragi-ucenici-koristite-besplatno-pomocna-nastavna-sredstva-za-predmete-infomatika-i-tehnicka-kultura/9009/1/
 6. RAZNE SIMULACIJE