Category: DIREKTOR

Uprava škole – mandatni period 2023-2027. godina:

Uprava škole – mandatni period 2023-2027. godina: Direktorica škole:  Mr. sci. Emilija Martinčević, dipl.ing.saob. i kom. Kontakt podatci: Tel: 033/561-942 Fax: 033/561-941 e-pošta: direktor@ssskskola.edu.ba Pomoćnik direktora: Đerzić Enisa, prof. Kontakt podatci: Tel: 033/561-943 Fax:...

Uprava škole – Mandat 2020-2023

Uprava škole – mandatni period 2020-2024. godina: Direktor škole: Sejad Mujezinović, dipl.ing.maš. Kontakt podatci: Tel: 033/561-942 Fax: 033/561-941 e-pošta: direktor@ssskskola.edu.ba Pomoćnik direktora za nastavu: Melisa Mekić, prof. Kontakt podatci: Tel: 033/561-943 Fax: 033/561-941 e-pošta:...

UPRAVA ŠKOLE – MANDAT 2015-2019

Upravu škole čine: Direktor: Mirsada Šahbegović, dipl.ecc.; Pomoćnik direktora za nastavu: Sejad Mujezinović, dipl.ing.maš. Pomoćnik direktora za praktičnu nastavu: Čebo Zijada, dipl.ing.maš. Rukovodilac nastavnog procesa za razvoj i unapređenje: Kemal Jaganjac, dipl.ing.saob.

UPRAVA ŠKOLE MANDAT 2011-2015

Upravu škole čine: Direktor: Mirsada Šahbegović, dipl.ecc.; Pomoćnik direktora za nastavu: Sejad Mujezinović, dipl.ing.maš. Pomoćnik direktora za praktičnu nastavu: Čebo Zijada, dipl.ing.maš. Rukovodilac nastavnog procesa za razvoj i unapređenje: Kemal Jaganjac, dipl.ing.saob.