Tagged: RANG LISTA

Rang lista primljenih redovnih učenika u drugom upisnom roku za školsku 2023/2024. godinu

U prilogu su date rang-liste primljenih učenika na kraju drugog upisnog roka u školskoj 2023/2024. godini po zanimanjima: RangLista-ALAK-II_2023; RangLista-TDS-O-II_2023; RangLista-PTT-PT-II_2023. Obavještavamo učenike i njihove roditelje da će upisna komisija naše škole vršiti prijem...

Rang lista primljenih redovnih učenika u prvom upisnom roku za školsku 2022/2023. godinu

U prilogu su date rang-liste primljenih učenika na kraju prvog upisnog roka u školskoj 2022/2023. godini po zanimanjima: RangLista-ALIM-I_2022; RangLista-AM-I_20212; RangLista-ALAK-I_2022; RangLista-AEL-I_2022; RangLista-AMT-I_2022; RangLista-RGM-I_2022; RangLista-VMV-I_2022; RangLista-TDS-O-I_2022; RangLista-TDS-UT-I_2022; RangLista-PTT-KT-I_2022; RangLista-PTT-PT-I_2022. Obavještavamo učenike i njihove roditelje...

Rang lista primljenih redovnih učenika u prvom upisnom roku za školsku 2019/2020. godinu

U prilogu su date rang-liste primljenih učenika na kraju prvog upisnog roka u školskoj 2019/2020. godini po zanimanjima: RangLista-ALIM-I; RangLista-AM-I; RangLista-ALAK-I; RangLista-AEL-I; RangLista-RGM-I; RangLista-VMV-I; RangLista-TDS-I; RangLista-PTT-I. Obavještavamo učenike i njihove roditelje da će upisna...

Rang-lista primljenih učenika nakon prvog upisnog roka – školska 2018/2019. godina

U prilogu su date rang-liste primljenih učenika na kraju prvog upisnog roka u školskoj 2018/2019. godini po zanimanjima: RangLista-ALIM-I; RangLista-AM-I; RangLista-ALAK-I; RangLista-AEL-I; RangLista-RGM-I; RangLista-VMV-I; RangLista-TDS-I; RangLista-PTT-I. Obavještavamo učenike i njihove roditelje da će upisna...