SREDNJA ŠKOLA ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE - SARAJEVO

Obavještenje o poništenju dijela javnog konkursa

Na osnovu člana 143. Zakona o srednjem obrazovanju KS („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17, 30/19 i 33/21), člana 24. stav.2 tačka e. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim...

Prva radionica za učenike koji putuju na dugu mobilnost u Groningen – Holandija 19.01. – 14.04. 2023. godine i roditeljski sastanak

Priprema učenika za aktivnosti u okviru relazacije projekta VET to VET – Capacity Building in Western Balkans (V2V) u periodu od 19.januara do 14.aprila 2023. godine, realizovana je 29.decembra 2023. godine kroz  radionicu iz...

Čestitka za Novu 2023. godinu

Nastava u prvom polugodištu školske 2022/2023. godine završava se u petak 30.12.2022. godine.Nastava u drugom polugodištu školske 2022/2023. godine počinje u ponedjeljak 30.01.2023. godine.Svim učenicima, nastavnicima i osoblju Škole čestitamo predstojeće praznike i želimo...