SREDNJA ŠKOLA ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE - SARAJEVO

29. maj – Dan škole

Brojnim aktivnostima smo danas obilježili Dan škole: od plesa, pjesme, glume, recitacije.. Direktorica naše škole je predstavila koje sve aktivnosti su bile zastupljene u okviru škole te cjelokupan angažman učenika i nastavnika, govoreći o...

Sigurnim koracima preko zebre

Prema statistikama koje je proveo bosanskohercegovački auto – moto klub (BIHAMK), veliki broj vozača, unatoč zakonskoj obavezi, na pješačkom prijelazu ne daje prednost pješacima i time direktno ugrožavaju sigurnost pješaka kao najranjivije kategorije u...