SREDNJA ŠKOLA ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE - SARAJEVO

Osnovna andragoška obuka

U cilju usavršavanja nastavnog osoblja, uprava Srednje škole za saobraćaj i komunikacije Sarajevo, je organizovala obuku prema javno-važećem andragoškom programu “Osnovna andragoška obuka”. Modul 1 je u prostorijama škole, u periodu od 9.00-17.00 sati,...