SREDNJA ŠKOLA ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE - SARAJEVO

Nasilje nad ženama

Prenosimo članak sa portala Mreže za izgradnju mira: UVOD ”Nasilje prema ženama je ispoljavanje historijski nejednakih odnosa društvene moći između muškaraca i žena koji su doveli do diskriminacije i dominacije nad ženama od strane...