SREDNJA ŠKOLA ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE - SARAJEVO

Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2021./2022.godini

1. Nastavnik/nastavnica stručno-teoretske grupe- PTT grupa predmeta (Upravljanje kvaliteta usluga, Praktične vježbe (Poštanske tehnologije) IV, Sigurnost poštanskog saobraćaja, Tehnologija poštanskog saobraćaja, 1 izvršilac, 8 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, počev od okončanja...