SREDNJA ŠKOLA ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE - SARAJEVO

Plan integriteta

Plan integriteta je usvojen 09.12.2022. godine, odluka broj 06-01-3-1698/22. PLAN INTEGRITETA U JU SREDNJA ŠKOLA ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE SARAJEVO – DECEMBAR 2022