SREDNJA ŠKOLA ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE - SARAJEVO

Izmijenjena tenderska dokumentacija za nabavku računarske opreme i izvođenje radova na rekonstrukciji školske radionice

U prilogu objave data je izmjenjena tenderska dokumentacija za nabavku računarske opreme i izvođenje radova na rekonstrukciji školske radionice: Rješenja odjelimičnom usvajanju žalbe: Rješenje – djelimično usvajanje žalbe – računarska oprema; Rješenje – djelimično...

Informacija o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2020/2021. godini (za period od 7.12. do 18.12.2020. godine)

Uvažavajući naredbe, mjere i preporuke Kriznog štaba/stožera Federalnog ministarstva zdravstva, koje su usmjerene na prevenciju širenja infekcije COVID-19, obavještavamo Vas da Uputstvo o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na...