Ogledni čas – Tehnička mehanika i Tjelesni i zdravstveni odgoj

Interdisciplinarni pristup času kroz povezivanje više nastavnih područja, koji u značajnoj mjeri doprinosi funkcionalnom znanju učenika, ali i posebnom zadovoljstvu naših učenika i nastavnika prilikom realizacije nastave zasnovane na ishodima učenja, postaje polako, ali sigurno, praksa na oglednim časovima u našoj školi.

Govoreći o svjetskom rekordu u trčanju i Useinu Bolti, učimo o brzini kretanja, putanji i ubrzanju, a jedan od ishoda je da naučimo grafički prikazati jednoliko i promjenjivo kretanje.

U tome smo i uspjeli. Naime, u petak 17.5.2024. godine, odražan je ogledni čas iz predmeta Tjelesni i zdravstveni odgoj i Tehnička mehanika, u odjeljenju I-7.

Profesori Nermina Mujezinović i Sead Sokolović, zajedno sa učenicima, napravili su maestralnu korelaciju ovih predmeta i na zanimljiv način ostvarili zadani ishod časa.

To potvrđuje činjenicu da tematska korelacija nastavnih predmeta i nastavnih područja u primjeni, na času, doprinosi većoj motiviranosti učenika i nastavnika. Tako se otvara mogućnost zajedničkog otkrivanja i definiranja ishoda, usvajanje novih znanja uz primjenu naučenog, uz kreativni pristup učenju koji otvara beskrajno mnogo interesantnih mogućnosti, što potvrđuje svrhu učenja.

Čestitke profesorima i učenicima!

Slične objave