Category: UPRAVA ŠKOLE

Uprava škole – mandatni period 2023-2027. godina:

Uprava škole – mandatni period 2023-2027. godina: Direktorica škole:  Mr. sci. Emilija Martinčević, dipl.ing.saob. i kom. Kontakt podatci: Tel: 033/561-942 Fax: 033/561-941 e-pošta: direktor@ssskskola.edu.ba Pomoćnik direktora: Đerzić Enisa, prof. Kontakt podatci: Tel: 033/561-943 Fax:...

Plan integriteta

Plan integriteta je usvojen 09.12.2022. godine, odluka broj 06-01-3-1698/22. PLAN INTEGRITETA U JU SREDNJA ŠKOLA ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE SARAJEVO – DECEMBAR 2022

Odluka o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo u školskoj 2021/2022. godini

Od 01.09.2021.godine nastavni proces u ovoj Školi će se organizirat na sljedeći način: Nastava počinje u 08,00 i odvija se u jednoj učionici za jedno odjeljenje. Trajanje časa: 45 minuta Nastava informatike i drugih...