Plan o upravljanju radnim procesima u kriznim situacijama

Donošenje ovog Plana o upravljanju radnim procesima u kriznim situacijama (u daljem tekstu Plan) ima za cilj dalje praćenje situacije i preduzimanje mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja slučajeva bolesti izazvane Korona virusom (COVID-19), te podizanje i promoviranje svijesti radnika kako bi se zaraza prevenirala i sporije širila.

Plan o upravljanju radnim procesima u kriznim situacijama

You may also like...