Odluka o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo u školskoj 2021/2022. godini

Od 01.09.2021.godine nastavni proces u ovoj Školi će se organizirat na sljedeći način:

 • Nastava počinje u 08,00 i odvija se u jednoj učionici za jedno odjeljenje.
 • Trajanje časa: 45 minuta
 • Nastava informatike i drugih predmeta kod kojih se časovi održavaju u grupama se održavaju u kabinetima .
 • Put i plan kretanja tih gupa kontrolisat će predmetni nastavnik.
 • Odmori i pauze: mali odmor traje 5 minuta, a veliki odmor 15 minuta. Učenici odmore provode u kabinetu u kojem prate nastavu kako bi se izbjegle gužve i miješanje grupa.
 • Preporučujem da učenici kroz angażman redara u odjeljenju budu maksimalno uključeni u praćenje provodenja higijensko-epidemioloških mjera u učionici za vrijeme odmora.
 • Obavezno je  prisustvo deżurnih nastavnika u vrijeme odmora.
 • Užina: Konzumiranje užine moguće je u učionici u kojoj grupa prati nastavu.
 • Praktična nastava za učenike srednjih škola odvijat će se u školskoj radionici i kod poslodavaca pod istim higijensko-epidemiološkim uvjetima kao i opće-obrazovna nastava.
 • Nastava iz predmeta Tjelesni i zdravstveni odgoj realizira se u sali. Kad god je moguće nastavu je preporučeno odrźavati na otvorenom. Obavezno je poštivanje higijensko-epidemioloških mjera u svlačionicama i za vrijeme izvodenja nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja. Fizička distanca mora se održavati sve vrijeme, a aktivnosti moraju biti organizirane tako da ne zahtijevaju dijeljenje ili dodavanje rekvizita. Učenici za vrijeme fizičkih aktivnosti ne nose masku.
 • Dodatna, dopunska i vanredna nastava organizira se u školi pod istim higijensko- epidemiološkim uslovima kao za redovan nastavni proces.
 • Vannastavne aktivnosti moguće je organizirati u online okruženju uz maksimalno korištenje video/audio poziva u aktivnoj interakciji nastavnika sa učenikom ili u školi ili van objekta škole. Odvijanje vannastavnih aktivnosti u školi ili van objekta škole, moguće je pod istim higijensko-epidemiološkim uslovima kao za redovan nastavni proces.
 • Školska biblioteka stoje na raspolaganju svim učenicima škole uz strogo pridržavanje higijensko-epidemioloških mjera i bez zadrżavanja u prostorijama biblioteke.

Odluka o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo u školskoj 2021/2022. godini

You may also like...