ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKA SLUŽBA

Zaposlenici:

  1. Filipović Berina, mr. prava, sekretar Škole;
  2. Camović Halida, administrativno-tehnički službenik.