Category: Izleti i posjete

Međunarodni simpozijum „Interdisciplinarnost logistike i saobraćaja“

Dvanaesti Međunarodni simpozijum „Interdisciplinarnost logistike i saobraćaja“, održan je u Beogradu, Repubilika Srbija u periodu 29.septembar – 01.oktobar 2022.godine.Na simpozijumu, predstavnici naše škole su bili Kemal Jaganjac i Emilija Martinčević. Prof. Emilija Martinčević je...