SREDNJA ŠKOLA ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE - SARAJEVO

Program prevencije kockanja mladih

U  okviru trodnevne edukacije nastavnika i stručnih saradnika  za implementaciju programa prevencije kockanja mladih “Tko zapravo pobjeđuje” u organizaciji nevladine organizacije  Narko- ne i  Edukacijsko- rehabilitacijskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu koja se realizovala u periodu...