SREDNJA ŠKOLA ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE - SARAJEVO

21. februar – Dan maternjeg jezika

Kako kaže naš nobelovac Andrić: “Jezik je živa snaga sa kojom je vezana ne samo kultura nego i postojanje jednog naroda”. Maternji jezik je čuvar nematerijalnog kulturnog nasljeđa, tradicije i općenitokulturnog identiteta svake zemlje. U našoj...

Vozim, iako ne hodam

Dana 10.02.2021. godine Savez udruženja paraplegičara i oboljelih od dječje paralize USK je u prostorijama naše škole realizovalo dvije radionice u sklopu projekta Vozim iako ne hodam. Učenici naše škole koji se školuju za...