Uprava škole – Mandat 2020-2023

Uprava škole – mandatni period 2020-2024. godina:

Direktor škole: Sejad Mujezinović, dipl.ing.maš.

Kontakt podatci:

  • Tel: 033/561-942
  • Fax: 033/561-941
  • e-pošta: direktor@ssskskola.edu.ba

Pomoćnik direktora za nastavu: Melisa Mekić, prof.

Kontakt podatci:

  • Tel: 033/561-943
  • Fax: 033/561-941
  • e-pošta: pomocnik.direktora@ssskskola.edu.ba

Rukovodilac nastavnog procesa za razvoj i unapređenje: Mr. sci. Emilija Martinčević, dipl.ing.saob

Kontakt podatci:

Tel: 033/561-951

Fax: 033/561-941

e-pošta: pomocnik.direktora.za.razvoj@ssskskola.edu.ba

Slične objave