Podjela diploma za redovne učenike

Podjela svjedodžbi za odjeljenja IV-1, IV-2a i IV-2b će se izvršiti prema sljedećem rasporedu:

  1. IV-1 – srijeda, 16.06.2021. u 11:00 sati;
  2. IV-2a – srijeda, 16.06.2021. u 11:30 sati;
  3. IV-2b – srijeda, 16.06.2021. u 12:00 sati.

Podjela diploma za odjeljenja III-3, III-4, III-5, III-6, III-7, III-8 će se izvršiti prema sljedećem rasporedu:

  1. III-3 – ponedjeljak, 21.06.2021. u 10:00 sati;
  2. III-4 – ponedjeljak, 21.06.2021. u 10:30 sati;
  3. III-5 – ponedjeljak, 21.06.2021. u 11:00 sati;
  4. III-6 – ponedjeljak, 21.06.2021. u 11:30 sati;
  5. III-7 – ponedjeljak, 21.06.2021. u 12:00 sati;
  6. III-8 – ponedjeljak, 21.06.2021. u 12:30 sati.

You may also like...