Izmjena i dopuna Tenderske dokumentacije – Nabavka računarske opreme

U prilogu je data Izmjena i dopuna Tenderske dokumentacije za nabavku računarske opreme od 14. novembra 2023. godine.

Izmjena i dopuna Tenderske dokumentacije – Nabavka računarske opreme

U prilogu je data Izmjena i dopuna Tenderske dokumentacije za nabavku računarske opreme od 17. novembra 2023. godine.

Izmjena i dopuna Tenderske dokumentacije – Nabavka računarske opreme

Slične objave