Stručna posjeta ovlaštenom servisu Porsche BH

U ponedjeljak 12.2.2024. godine, učenici odjeljenja III-3 i II-4 smjer Automehaničar su bili u posjeti ovlaštenom servisu Posrche BH Inter-auto Sarajevo, gdje su se u pratnji nastavnika i predstavnika firme Porsche BH Inter-auto Sarajevo, Rajkić Edina upoznali sa kompletnim servisnim procesom unutar te firme kao i sa upotrebom raznih uređaja i alata za opravku vozila, kao i sa načinom pravilnog prijema vozila na servis i isporuke vozila vlasniku. Ovo je sigurno bogato iskustvo za naše učenike, buduće automehaničare.

Slične objave