Odluka o obustavi postupka javne nabavke – izvođenje radova na rekonstrukciji

Obustavlja se postupak javne nabavke izvođenje radova na rekonstrukciji školske radionice, tenderska dokumentacija objavljena na Portalu za javne nabavke, dana 26.11.2020. godine, br. 962-7-3-27/20. Postupak javne nabavke se obustavlja do donošenja Odluke/Rješenja po žalbi.

You may also like...