Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2021./2022.godini

DCIM100GOPROGOPR0023.JPG

Na osnovu člana 143. stav (4) tačka g), a u vezi sa članom 123. stav (4) Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17 i 30/19), člana 4. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama čiji je osnivač Kanton Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 29/21 i 31/21), Saglasnosti Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, broj: 11-30-26720-1/2021 od 19.07.2021. godine i Odluke Školskog odbora           JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo (djl. broj: 06-01-1-5194/21od 09.08.2021. godine, raspisuje se

Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2021./2022.godini

a) NAZIV, SJEDIŠTE, INTERNET STRANICA I SLUŽBENI  E-MAIL USTANOVE:

JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo

Ulica Velešići broj 2,

71 000 Sarajevo

https://www.ssskskola.edu.ba

 e-mail: ssskskola@gmail.com,ssskskola@ssskskola.edu.ba

b) NAZIV RADNOG MJESTA:

1.Nastavnik/nastavnica bosanskog jezika i književnosti, hrvatskog jezika i književnosti, srpskog jezika i književnosti, 1 izvršilac, 9 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure, a najkasnije do 31.08.2022.godine;

2. Nastavnik/nastavnica matematike, 1 izvršilac, 8 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure, a najkasnije do 31.08.2022.godine;

3.Nastavnik/nastavnica engleskog jezika, 1 izvršilac, 12 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure do povratka radnice s funkcije pomoćnika direktora, a najkasnije do 31.08.2022.godine;

4.Nastavnik/nastavnica praktične nastave – automehaničar, 1 izvršilac, 26 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure, a najkasnije do 31.08.2022.godine;

5.Nastavnik/nastavnica stručno – teoretske grupe predmeta – PTT grupe predmeta, 1 izvršilac, 23 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure do povratka radnice s funkcije pomoćnika direktora, a najkasnije do 31.08.2022.godine;

6.Nastavnik/nastavnica fizike, 1 izvršilac, 5 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure, a najkasnije do 31.08.2022.godine;

7.Radnik/radnica na održavanju higijene objekta i opreme, 1 izvršilac, 40 sati sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure, a najkasnije do 31.08.2022.godine;

8.Radnik/radnica na održavanju higijene objekta i opreme, 1 izvršilac, 40 sati sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure, a najkasnije do 31.08.2022.godine;

9.Radnik/radnica na održavanju higijene objekta i opreme, 1 izvršilac, 40 sati sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure, a najkasnije do 31.08.2022.godine;

Cio tekst konkursa je na sljedećem linku.

You may also like...