Raspored grupa i komisija za novembarski rok 2022/2023. školske godine za vanredne učenike

U prilogu je dat raspored grupa i komisija za novembarski rok 2022. godine za vanredne učenike.

Eventualne izmjene rasporeda bit će blagovremeno objavljene na web stranici i oglasnoj ploči škole.

Procedura traženja je sljedeća:

Prvo se nađete koja ste grupa, a zatim tu grupu pratite u koloni komisija.

You may also like...