K O N K U R S za upis učenika u prvi razred srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo u školskoj 2023./2024. godini

Na osnovu ččlanova 72., 73. i 74. Zakona o srednjem obrazovanju Služžbene novine Kantona Sarajevo”, br: 23/17, 30/19 i 33/21), Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo objavljuje

K O N K U R S

za upis učenika u prvi razred srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo u školskoj 2023./2024. godini.
Konkurs za upis u PRVI razred srednjih škola u školskoj 2023./2024. godini traje od 20. juna do 26. juna 2023. godine do 16.00 sati. Kandidati koji konkurišu u umjetničke škole, odnosno u gimnaziju-sportsko izborno područje, polažu prijemni ispit, odnosno test fizičke sposobnosti, koji su dužni okončati najkasnije dva dana prije završetka on-line upisa.
Mjesto i satnica polaganja prijemnog ispita za kandidate koji konkurišu u umjetničke škole, kao i mjesto i satnica polaganja testa fizičke sposobnosti za kandidate koji konkurišu u gimnaziju-sportsko izborno područje, objavljuju se na oglasnoj tabli i WEB-stranici tih škola. Kandidati koji konkurišu u privatne škole-gimnazije polažu prijemni ispit, koji su dužni okončati najkasnije dva dana prije završetka on-line upisa. Mjesto i satnica polaganja prijemnog ispita za kandidate koji konkurišu u privatne škole-gimnazije objavljuju se na oglasnoj tabli i internet stranici tih škola.
Kandidati koji konkurišu u ostale srednje škole, javne ustanove, ne polažu prijemni ispit, osim kandidata koji konkurišu u Katolički školski centar (Opća-realna gimnazija ili Srednja medicinska škola), koji pristupaju intervjuu i dužni su okončati intervju najkasnije dva dana prije završetka on-line upisa. Program, mjesto, satnica, način ocjenjivanja i teme intervjua za kandidate utvrđuje osnivač, a škola objavljuje na oglasnoj tabli i internet stranici škole, najkasnije do objavljivanja konkursa.
Izbor kandidata vršit će se na osnovu Odluke sa kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo, koji je sastavni dio ovog konkursa.

K O N K U R S za upis učenika u prvi razred srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo u školskoj 2023./2024. godini.

Slične objave