DAN NASTAVNIKA 05. OKTOBAR 2016. GODINE

DANNASTAVNIKA“Cijenjeni odgajatelji, učitelji,nastavnici, profesori, direktori, stručni saradnici, predavači, u svoje lično ime i u ime Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, čestitamo vam 5. oktobar, Svjetski dan učitelja.

Posebno na ovaj dan važno je istaći da ste vi nosioci svih odgovornih, teških, posebnih zadaća, da ste vi oni koji pokazuju put našoj djeci, put na kojem oni saznaju, uče, razvijaju se i postaju oni koji će sutra biti odgovorni tvorci našeg društva.

Uzimajući u obzir da ste vi oni koji našoj djeci, učenicima i studentima određujete životne puteve obavezujemo se na saradnički odnos sa vama, kao i na aktivnosti koje će doprinijeti da i dalje kvalitetno pružate znanja našoj djeci, učenicima i studentima i da im budete kvalitetna potpora, kao što ste to i do sada bili.

Iskreno vam zahvaljujemo na doprinosu društvu i obećavamo da će Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i dalje biti vaša potpora na reformskom putu, putu koji vodi kvalitetnom odgoju i obrazovanju.

Svjetski dan učitelja čestitam i penzionisanim prosvjetnim radnicima, koji su svima nama ukazivali da je znanje moć i ono što uvijek nosimo sa sobom.”

.. kaže se u čestitci Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Pridružujemo se čestitci nadležnog Ministarstva, te svim našim kolegama nastavnicima i stručnim sardnicima, čestitamo Svjetski dan nastavnika 5. okobar 2016. godine.

UPRAVA ŠKOLE!

You may also like...