Uputa za postupanje – koronavirus

S ciljem poduzimanja mjera radi sprečavanja nastanka bolesti izazvane novim koronavirusom koji je proglašena zaraznom bolešću, čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Bosnu i Hercegovinu, molimo Vas da u Vašoj školi kontinuirano poduzimate sljedeće mjere:

  • redovno održavanje školskog prostora, provjetravanje učionica, čišćenje dvorišta i učionica i redovno pražnjenje korpi za otpatke, koristeći rukavice za jednokratnu upotrebu;
  • pranje i dezinfikovanje podova, zidova, vrata i površina klupa;
  • redovno snabdijevanje tečnim sapunom toaleta;
  • podsticanje učenika na pranje ruku;
  • preporučivanje učenicima i radnicima škole da ne dodiruju oči, usta i nos neopranim rukama;
  •  ne razmenjivati hranu i flašice za vodu;
  • planirati časove odjeljenske zajednice u svim razredima posvećene održavanju lične higijene i neposrednog okruženja, ali i komunikaciji koja nije podložna panici i širenju neprovjerenih informacija;
  • preporučiti roditeljima i učenicima da se odgode proslave i druženja;
  • postaviti preporuke o preventivnim aktivnostima na web-stranici škole, podijeliti letak učenicima koji je u prilogu ovog dopisa;
  • u okviru nastavnih i vannastavnih aktivnosti planirati, u skladu sa predmetnom oblašću, odgojno-zdravstvene teme, odnosno upoznavanje sa načinima prenosa virusnih infekcija.

You may also like...