Preporuke za roditelje i staratelje

Važno je da zaštitimo mentalno zdravlje djece za vrijeme pandemije!

Važno je znati…
Za vrijeme krize uzrokovane virusom COVID-19 djeca i adolescenti su baš kao i odrasli izloženi različitim informacijama i promjenama u svakodnevnom funkcionisanju što može i kod njih izazvati stanje stresa. Kod djece promjene mogu nastati u ponašanju, mislima i emocijama. Važno je da roditelji/staratelji znaju da ne postoji jedinstven ̈obrazac ̈ reakcija na stresna i traumatska iskustva. Djeca su često u stanju vlastitim kapacitetima uspješno se nositi sa takvim iskustvima, ali nisu uvijek u mogućnosti izraziti svoje emocije na direktan način, kao što to čine odrasli. Iz tog razloga i reakcije na stres se mogu značajno razlikovati od reakcija koje možemo uočiti kod odraslih osoba.
Roditelji/staratelji mogu najviše učiniti za svoje dijete, budući da ga najbolje poznaju. Međutim, u ovim situacijama je često i roditeljima/starateljima potrebna podrška i pomoć u razumijevanju reakcija djeteta i sticanju znanja o tome kako djetetu pomoći. Za vrijeme krize kroz koju prolazimo neizvjesnost može dovesti do toga da mnoga djeca svjedoče tjeskobi i strahu čak kod inače samouvjerenih roditelja. Važno je osvijestiti da djeca posmatraju odrasle kako reaguju na stresne događaje i oponašaju njihove reakcije.
Nagle promjene svakodnevnom funkcionisanju djece (ostajanje kod kuće, izostanak druženja sa vršnjacima, online nastava…) mogu izazvati niz neprijatnih emocija. Roditelji/staratelji trebaju znati na koji način u periodu prilagodbe na novonastale okolnosti mogu zaštititi mentalno zdravlje svoje djece, tj. prevenirati razvoj poteškoća koje se mogu javiti u okviru različitih aspekata funkcionisanja djeteta (emocionalnom, socijalnom, kognitivnom…). Često je roditeljima/starateljima teško procijeniti emocionalni uticaj trenutnih okolnosti na djecu, jer i djeca, posebno u starijem uzrastu, su često sklona prikrivati simptome kako se drugi ne bi brinuli.

You may also like...