Raspored polaganja popravnih ispita za redovne učenike u avgustovskom roku 2020. godine

U prilogu obavijesti je dat Raspored polaganja popravnih ispita za redovne učenike u avgustovskom roku 2020. godine. Napominjemo da se zbog pogoršane epidemiološke situacije, popravni ispiti održavaju online koristeći aplikacije Google Classroom i Google Meet, te učenike molimo da provjere da li su uredno povezani na ove dvije aplikacije, kao i aplikaciju Gmail, putem koje će dobijati obavijesti o terminima popravnih ispita.

You may also like...