Informacija o održavanju Microsoft Innovative Educator (MIE) programa

Program Microsoft Innovative Educator (MIE) održat će se i ove godine, a isti je namjenjen svim nastavnicima koji žele znati više, trajno se usavršavati te poticati učenike i sebe na kreativnost i kritičko razmišljanje.

Nakon što se nastavnik specijalizira za Microsoft inovativnog učitelja, slijedeći korak je da postane MIE Expert – stručnjak. MIE stručnjaci koriste Microsoft tehnologije na inovativan način, dijele svoje znanje i iskustvo sa kolegama putem radionica, prezentacija i ostalih alata.

Ukoliko želite da postane MIE stručnjak, potrebno je da ispunite prijavu i samostalno se nominirate putem linka: http://aka.ms/edunomination.

Dodatne informacije kao i dokument sa pitanjima iz nominacijskog upitnika možete pronaći na linku http://aka.ms/mieequestionsfy22.

Prijave traju do 15. jula 2021. godine, a rezultati nominacija bit će dostupni 30. augusta 2021. godine.

https://mo.ks.gov.ba/aktuelno/novosti/informacija-o-odrzavanju-microsoft-innovative-educator-mie-programa

Slične objave