Sastanak projektnog i lokalnog tima – V2V Capacity Buliding in Western Balkans

U petak 15.10.2021. godine u prostorijama Škole, održan je zajednički sastanak Projekt i Lokalnog tima u projektu Evropske Unije VET to VET – Capacity Buliding in Western Balkans. Na sastanku su okvirno dogovorene aktivnosti u vezi Studijske posjete našoj Školi koja treba da se provede od 15.11. do 18.11.2021. godine. U Studijsku posjetu je planirano da dođu po dva predstavnika iz srednjih škola zemalja EU učesnika u projektu (Italije, Finske, Holandije, Slovenije i Hrvatske). Dogovoreno je da se u dva radna dana izvrše prezentacije naše Škole, obrazovnih profila Škole, Obrazovnog sistema BiH, posjeta našoj radionici, firmama Porche d.o.o i Centrotrans d.d., posjeta Sektoru za saobraćaj i edukaciju Ministrastva za obrazovanje, nauku i mlade, gdje će biti prezentovan način polaganja teoretskog dijela ispita za vozače motornih vozila, kao i posjeta piramidama u Visoko. Također, dogovorene su i smjernice u vezi Opservacione posjete srednjoj školi ROC Noorderpoort iz Holandije, koja je naša škola „blizanac“, odnosno naša mentorska škola. Period posjete će biti druga polovina mjeseca janura 2020. godine, a prilikom posjete je dogovoreno da se za naš tim provde edukacija iz projektnog menadžmenta, upoznaju sa radom u evropskim projektima, izvrši umrežavanje sa drugim školama sličnim našoj, dogovore svi detalji u vezi mobilnosti naših učenika, školi ROC Noorderpoort u Holandiji, koja treba da se realizuje u periodu mart-maj 2022. godine (jedan mjesec – 5 učenika i 1 nastavnik) i februar-maj 2023. godine (tri mjeseca – 2 učenika).

You may also like...