Izvještaj Alba 2022

Tokom protekle sedmice profesori Kenan Redžepagić i Igor Smiljanić su uspješno učestvovali u Erasmus+ programu za pisanje projektnih zadataka, organiziranom od strane „Apro international“, institucije specijalizirane za dizajniranje i razvoj obrazovnih projekata.

Ovaj seminar je okupio predstavnike iz Nizozemske, Finske, Danske, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Kosova i Bosne i Hercegovine u predivnom italijanskom gradiću Alba koji se nalazi pod UNESCO-ovom zaštitom, pod mentorstvom Nicola Alimenti, odgovornog za internacionalizaciju ove organizacije.

Tokom četverodnevnog seminara učesnici su se obučavali u pisanju, dizajniranju, provedbi, evaluaciji i diseminaciji projektnih zadataka. Govora je bilo i o upravljanju ljudskim resursmima, kao i planiranju vremena. Poseban naglasak je bio na usvajanju nove metodologije specijalno dizajnirane od strane Evropske komisije radi lakšeg i jednostavnijeg ispunjavanja projektnih zadataka, ali i osposobljavanju projektnih timova.

Osposobljavanju projektnih timova kao neophodnog preduvjeta za uspješnu realizaciju složenih projekata koji okupljaju jako veliki broj učesnika i aktivnosti koji kao krajnji rezultat imaju integraciju obrazovnih sistema zemalja Zapadnog Balkana u sisteme Evropske unije.

U mjesecu junu Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo će biti domaćin gore navedenim učesnicima, a cilj seminara je analiza dosad provedenih projektnih aktivnosti nakon godinu i po V2V projekta.

During the past week, professors Kenan Redžepagić and Igor Smiljanić successfully participated in the Erasmus + program for writing project assignments, organized by “Apro international”, an institution specializing in the design and development of educational projects.

This seminar brought together representatives from the Netherlands, Finland, Denmark, Slovenia, Croatia, Montenegro, Kosovo and Bosnia and Herzegovina in the beautiful UNESCO-protected Italian town of Alba, under the mentorship of Nicola Alimenti, responsible for internationalizing the organization.

During the four-day seminar, participants were trained in writing, designing, implementing, evaluating and disseminating project assignments. There was also talk of human resource management, as well as time planning. Special emphasis was placed on the adoption of a new methodology specially designed by the European Commission in order to make it easier and simpler to fulfill project tasks, but also to train project teams.

Training of project teams as a necessary prerequisite for the successful implementation of complex projects that bring together a very large number of participants and activities that ultimately have the integration of educational systems of the Western Balkans into the European Union.

In June, the Sarajevo High School of Transport and Communications will host the above-mentioned participants, and the aim of the seminar is to analyze the project activities carried out so far after a year and a half of the V2V project.

You may also like...