Studija o kvaliteti i efikasnosti digitalnog okruženja za učenje i korištenje digitalnih alata sa preporukama za unapređenje u Kantonu Sarajevo

Dana 19.05.2022. godine, pomoćnik direktora za nastavu Mekić Melisa je prisustvovala prezentaciji publikacije “Studija o kvaliteti i efikasnosti digitalnog okruženja za učenje i korištenje digitalnih alata sa preporukama za unapređenje u Kantonu Sarajevo”, te predstavljanja plana obuke za školski menadžment, stručne saradnike i nastavnike, koje je u organizaciji nadležnog Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo održano u hotelu Hills.

You may also like...