Rang lista primljenih redovnih učenika u drugom upisnom roku za školsku 2022/2023. godinu

U prilogu su date rang-liste primljenih učenika na kraju drugog upisnog roka u školskoj 2022/2023. godini po zanimanjima:

  1. RangLista-ALIM-II_2022;
  2. RangLista-ALAK-II_2022;
  3. RangLista-PTT-KT-II_2022;
  4. RangLista-PTT-PT-II_2022.

Obavještavamo učenike i njihove roditelje da će upisna komisija naše škole vršiti prijem dokumenata 05. jula 2022. godine (utorak) u vremenu od 09:00  do 14:00h.

Dokumenti koje je potrebno donijeti prilikom prijema su:

  1. Prijava za upis (prijavu za upis će biti moguće isprintati nakon objave konačnih rang lista iz online sistemahttps://upis.emis.edu.ba);
  2. Svjedodžba o završenom IX razredu osnovne škole
  3. Uvjerenje o uspjehu učenika u VI, VII i VIII razredu osnovne škole – orginalna dokumenta,;
  4. Uvjerenje o rezultatima postignutim na eksternoj maturi;
  5. Izvod iz matične knjige rođenihovjerena kopija.
  6. Druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima iz čl.12., i 13. Odluke o kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo (diplome/potvrde o osvojenim takmičenjima i dr.)

1. Rang-lista Tehničar drumskog saobraćaja – opće:

NIje bilo prijavljenih kandidata.

2. Rang-lista Tehničar drumskog saobraćaja – unutrašnji transport:

NIje bilo prijavljenih kandidata.

3. Rang-lista Tehničar PTT saobraćaja – komunikacione tehnologije:

4. Rang-lista Tehničar PTT saobraćaja – poštanske tehnologije:

5. Rang-lista Autolimar: 

6. Rang-lista Autolakirer: 

You may also like...