Škola aktivnih građana i sistemske promjene u nastavi građanskog obrazovanja u BiH

U sklopu projekta „Škola aktivnih građana i sistemske promjene u nastavi građanskog obrazovanja u BiH“ učesnici iz JU Treće gimnazije Sarajevo, JU Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn, JU Srednje muzičke škole i  JU Srednje škole za sobraćaj i komunikacije su 29.10.2022. godine u Sportsko-rekreativnom centru „Ajdinovići“ nastavili na realizaciji projektnih aktivnosti.

Profesorice Alma Ahmethodžić i Đuldina Kurtović su osmislile i realizirale teme „Dijalog i komunikacija sa fokusom na govor mržnje i međureligijski dijalog“, te „Aktivno učešće i volonterizam“.

30.10.2022. godine profesor Igor Smiljanić i profesorica Amra Ajdin su nastavili sa temom „Obaveze i odgovornosti građana i poštovanje zakona“ i „Aktivno učešće i volonterizam“ kroz simulacije i praktični dio, a u narednom periodu imaju zadatak da unutar škola osmisle i implementiraju vlastite projekte.

Radionice su izuzetno dobro osmišljene i realizirane i postigle su ciljeve. Učesnici radionica su evidentno usvojili neophodna znanja i vještine za aktivno građanstvo, a u nastavku projekta imaju obavezu da upoznaju svoju školsku zajednicu sa rezultatima i implementiraju projekat.

Ovaj projekt implementira Udruženje izbornih zvaničnika BiH u saradnji sa Češkom organizacijom AGORA i podržan je od strane Ministarstva vanjskih poslova Republike Češke, kojima se ovim putem i zahvaljujemo na pozivu.

Učesnici se zahvaljuju na prilici učešća na edukacijama, druženju, te profesorima i edukatorima na prenesenom znanju i vještinama u radu na nivou lokalnih zajednica, te radu sa svojim vršnjacima.

You may also like...