Poboljšanje kvalitete i relevantnosti stručnog obrazovanja u BiH

Na konferenciji koju je organizovala Austrijska agencija za obrazovanje i internacionalizaciju, GIZ, OeAD, , i Veleposlanstvo Švicarske, a u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova BiH, 29. i 30.11. 2022. god. na temu: „Poboljšanje kvalitete i relevantnosti stručnog obrazovanja u BiH – u svjetlu zaključaka iz Rige: razvoj stručnog obrazovanja u svjetlu strateškog dokumenta za period: 2021.-2030.“ su ispred škole učestovali direktor škole Sejad Mujezinović i nastavnik Mehmed Bubić.

Na Konferenciji su predstavljena brojna stručna internacionalna izlaganja i predstavljeni primjeri dobre prakse iz Bosne i Hercegovine, a na identifikovane teme, kao što su:  „Učenje temeljeno na radu“, „Osiguranje kvalitete u stručnom obrazovanju“, „Profesionalni razvoj nastavnika“ i „Dostupnost relevantnih kvalifikacija i stjecanje ključnih kompetencija“.

Slične objave